Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Exposición do censo electoral para as eleccións municipais

Ante a vindeira convocatoria de Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, e en cumprimento da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, de 19 de xuño, o Concello de Cedeira manterá un servizo de consulta do Censo Electoral e permanecerá exposta ao público a relación de Mesas e Colexios Electorais deste Municipio do 17 ao 21 de febreiro do 2020 de 9.00 a 14.00 horas.

A consulta do Censo Electoral levarase a cabo de forma presencial, polo propio/a interesado/a, acreditándose mediante DNI, pasaporte, ou permiso de conducir no que apareza a fotografía do/a titular.

Non obstante, poderá exercer o seu dereito á consulta a través dos teléfonos da Oficina do Censo Electoral: 981 27 74 39, 981 21 74 26, 901 101 900

Advírtese da conveniencia de consultar as listas electorais por aquelas persoas que cumpriron recentemente 18 anos de idade, así como os que cambiaron de enderezo nos últimos meses.

Dentro do prazo indicado calquera persoa poderá formular reclamacións sobre os seus datos censais. As reclamacións poderán presentarse directamente na Delegación Provincial da Oficina do Censo Electoral ou a través deste Concello, onde tamén se lles facilitarán os correspondentes impresos de reclamacións.