Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CONSULTA PÚBLICA PARA A FIXACIÓN DO PREZO POLA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS, RECREATIVAS, DE OCUPACIÓN DO TEMPO DE LECER E DE EDUCACIÓN NON FORMAL

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns do texto regulador do prezo público pola participación en actividades socioculturais, recreativas, de ocupación do tempo de lecer e de educación non formal e calquera outra de análoga natureza así como pola asistencia a espectáculos e representacións organizados polo Concello de Cedeira, e en cumplimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas – LPACAP-, substánciase unha consulta pública previa para solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas que potencialmente se poidan ver afectados pola mesma, sobre unha serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

No presente caso considérase unha duración de dez días hábiles para que para que cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren poidan facer chegar as súas opinións a través do rexistro.

Na seguinte ligazón pode consultarse o texto íntegro da providencia da Alcaldía:

DESCARGAR PDF Providencia de Alcaldía consulta prezo público pola participación en actividades socioculturais, recreativas, de ocupación do tempo de lecer e de educación non formal e calquera outra de análoga natureza así como pola asistencia a espectáculos e representacións organizados polo Concello de Cedeira.