Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O Concello investe case 100.000 euros de fondos propios en mellorar os pavimentos de camiños, avenidas e rúas

O CONCELLO INVESTE CASE 100.000 EUROS DE FONDOS PROPIOS EN MELLORAR
OS PAVIMENTOS DE CAMIÑOS, AVENIDAS E RÚAS

Un total de sete intervencións en outras tantas vías de comunicación son as que deron comezo hai uns días en Cedeira e que estarán rematadas nun prazo de oito semanas.

Son un conxunto de proxectos contratados polo Concello por 98.570,06 euros -o prezo de licitación era de 118.544.87 euros- e que serán executados pola empresa Lancer Proyectos y Obras SA. Serán máis de 4.700 metros cadrados, no seu conxunto, de novo firme en camiños, avenidas e rúas de titularidade municipal. O Concello asume a totalidade do investimento.

Os camiños nos que se levarán a cabo melloras son o de Corbeiro, Crónicas e Lamelas. No primeiro a actuación consistirá na extensión dunha capa de macádam de 15 centímetros, na aplicación dun tratamento semiprofundo e nun rego superficial e outro de selado en toda a superficie. No camiño vinculado ao chamado barrio de Crónicas o proxecto dará lugar á canalización dun novo tramo de pluviais, ao fresado do firme en 10 centímetros e a unha nova capa de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros de espesor. En canto ao camiño de Lamelas, que ten unha
lonxitude de 160 metros, o proxecto a realizar afectará a ámbolos marxes da vía e ten como obxectivo acondicionar dous espazos próximos ás vivendas. Realizaranse gabias e instalaranse tamén pasos para salvalas.

As avenidas de España e a de Gaias de Area tamén verán melloradas as súas condicións actuais, no que a seu pavimento se refire, con actuacións que entre as dúas sumarán máis de 2.400 metros cadrados de novos traxectos asfaltados. Así, na avenida de España a intervención levarase a cabo no tramo comprendido entre a intersección coa rúa Pontes de García Rodríguez e o final da estrada e a obra consistirá no fresado do pavimento e nun rego con emulsión asfáltica sobre unha superficie de 630 m2 . No caso de Gaias de Area, a obra dará lugar á eliminación do antigo pavimento, ata un grosor de cinco centímetros, e na instalación dunha capa de mestura bituminosa
en quente sobre unha superficie de 1.800 metros cadrados. O tramo obxecto desta intervención é o que se atopa entre a avenida Mañón e a conexión coa estrada DP-2204.

A rúa Regueiro tamén se beneficiará deste investimento municipal coa execución dun proxecto para emilinar as acumulacións de auga que se están a localizar en dous tramos desta calzada. O problema desaparecerá coa modificación da rasante na intersección coa rúa Salinas e coa a instalación dun sumidoiro á altura do cruce co paseo da Madalena.

Tamén no entorno do paseo marítimo, máis concretamente no camiño de acceso ao porto local, o Concello contempla a reposición dos camiños de aglomerado existentes na zona axardinada e que permiten o paseo peonil a carón do mar. Esta última intervención será a base de rego de imprimación máis capa de aglomerado de cinco centímetros. En todas as intervencións previstas tamén se contempla a adaptación das tapas dos rexistros ás novas rasantes das infraestruturas xa tratadas.