Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CEDEIRA DÓTASE DUN INVENTARIO DE CAMIÑOS, FERRAMENTA ESENCIAL PARA A RIGOROSA XESTIÓN DO TERRITORIO

Todos os grupos do Concello de Cedeira deron luz verde no último pleno á aprobación inicial co Inventario de Camiños Municipais que o goberno local encargou hai uns meses a Procat Ingeniería y Medioambiente por un presuposto de preto de 18.000€. A empresa especializada ten entregado xa ao Concello o catálogo, que segundo subliñou o alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, é unha ferramenta de enorme valor para que os técnicos municipais poidan determinar con rigor a propiedade pública ou privada de cada vieiro e clarexar as consultas que a miudo presentan veciños e veciñas.

Tal como se expuxo no pleno, a lexislación establece que é unha obriga das administracións locais contar con este documento. “A miudo xurden dúbidas, por parte de particulares a maior parte das veces, sobre de quen é un camiño e que dereitos pesan sobre o mesmo –explicou o alcalde-; este traballo vai permitir aos técnicos municipais respostar con exactitude estas consultas e redundará nunha mellor xestión municipal en xeral, porque é esencial coñecer qué carreiros son municipais para asumir o seu coidado e protección”, explicou Moreda Gil, que subliñou tamén a seguridade xurídica que vai aportar, tanto á adminstración como á cidadanía, este novo recurso.

O traballo de elaboración do inventario partiu da recompilación de toda a información existente en formato dixital e en papel. Así, analizáronse todos os datos en mans do Concello, referencias catastrais, escrituras, acordos de cesión e urbanístivos, información rexistral, concentracións parcelarias, etc. Toda a información volcouse en planos, contrastados coas imaxes aéreas do territorio, nos que se trazaron os camiños públicos. Creáronse fichas coa información de cada ben, indicando se están asfaltados, son de terra ou de formigón, e detallando por tramos cando hai diferencias significativas entre eles.

O traballo realizado por Procat foi contrastado e analizado tamén polos técnicos municipais para detectar incidencias e solucionar dúbidas. O catálogo entregouse ao Concello en formato vectorial SIG, de maneira que pode ser consultado a través do ordenador, pero tamén con planos en papel para cada camiño, coas súas fichas individuais.

Agora, o catálogo vai expoñerse ao público para que as persoas afectadas poidan consultalo e presentar, no seu caso, as alegacións que consideren oportunas.