Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Campaña de inverno 2019 da Deputación da Coruña

CAMPAÑA DE INVERNO 2019 DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

O concello de Cedeira conta con catro prazas para a campaña de inverno 2019 da Deputación da Coruña, con aloxamentos ubicados na estación invernal de Cabeza de Manzaneda na 3ª quenda do 08/02/2019 ó 11/02/2019.

As idades dos rapaces/zas participantes serán de 11 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2019).

Cota de participación: 85 €.

O transporte desde a comarca, tanto de ida como de volta está incluído na oferta. Os puntos da comarca onde terá lugar a recollida notificarase con abonda anticipación.

Terán preferencia os/as rapaces/zas que non foran a ningunha campaña da neve da deputación. No suposto de ter máis solicitudes que número de prazas concedidas pola Deputación, realizarase un sorteo público ante a Secretaria do concello para adxudicar as mesmas o día 11 de xaneiro ás 11:00 h. no salón de plenos do concello.

A preinscrición pode facerse de maneira presencial no rexistro (oficinas xerais), a través da sede electrónica do concello cubrindo unha instancia xeral e indicando os seguintes datos:

– Nome da persoa responsable do/a menor (nai, pai, titor/a)

– Enderezo

– DNI

– Teléfono

– Enderezo para efectos de notificación

– Correo electrónico (non imprescindible)

– Nome do/a menor representado/a