Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

BASES REGULADORAS DO PEL-REACTIVA: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO Á HOSTELERÍA E AXENCIAS DE VIAXES, DO PLAN DE EMPREGO LOCAL

Persoas beneficiarias:

Persoas traballadoras por conta propia ou autónomos e as microempresas, dadas de alta no IAE antes do 1 de xaneiro de 2021, en calquera dos seguintes epígrafes:

  • Bares e restaurantes agrupación 67
  • Hospedaxe agrupación 68
  • Axencias de viaxe grupo 755
  • Salas de festas e discotecas epígrafe 969.1

O importe terá unha contía fixa de 1500€ por persoa beneficiaria.

Prazo de presentación:
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 3 de maio de 2021 ás 8.00 horas, unha vez publicada a convocatoria no BOP a través da remisión da mesma á BDNS.

DESCARGA PDF Bases reguladoras de PEL-Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxe, do Plan de emprego local

2021_0000003177