Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

APERTURA DE PRAZO PARA PROPOSTA DE CURSOS NA ÁREA DE CULTURA 2022/23

Coa finalidade de organizar dende a Concellería de Cultura a oferta formativa para o periodo de outubro/maio dos anos 2022/23 , ábrese prazo no período comprendido entre os día 19 e 22 de setembro, ambos inclusive, mediante a publicación do presente anuncio na páxina web municipal, para que as persoas ou entidades interesadas en ofertar cursos relacionados coa área de Cultura a través do Concello ao longo deste periodo presenten as súas propostas no rexistro xeral do concello ou a través da sede electrónica.

Ditas propostas deberán indicar:

• Nome do curso:
• Breve curriculum da persoa que impartirá o curso:
• Obxectivos: Destrezas que poderá adquirir o alumnado ao longo do curso.
• Contidos: Temas a tratar.
• Temporalización: Número de sesións totais e distribución temporal en sesións por semana e número de semanas.
• Ratio: Nº de persoas por grupo. Nº de grupos aos que se pode atender.
• Espazo: Descripción do espazo necesario para o desenvolvemento do curso.
• Material necesario para a participación do curso, indicando se vai ser aportado polo profesorado ou o debe adquirir o alumnado.
• Orzamento total.
• Sinatura e dni do interesado.

Haberá un prazo de prematrícula para decidir os cursos que se van impartir.

Os cursos tomarán como referencia o calendario escolar.

As persoas nadas no ano 2010 e anteriores que desexen matricularse deberán facelo nas oficinas municipais ou oficina de turismo e pagar as tasas municipais establecidas.

Os casos exentos de pago deberán presentar a documentación oportuna no momento da matrícula.

O Concello fará pública a listaxe de posibles cursos e unha vez realizadas as preinscricións fará públicos os cursos finalmente ofertados.