SOLICITUDE DE CONTEDORES

As persoas que precisen contedores para eventos ou actos particulares, de clubs ou asociacións, poden solicitalos ao Concello seguindo os trámites que se especifican a continuación:

  • Número de contedores que se solicita.
  • Evento para o que solicitan os contedores.
  • Datas do evento.
  • Outra información que se considere de interese.

Pódese descargar a solicitude na seguinte ligazón:


VER PDF Solicitude Instancia Tipo

REXISTRO XERAL MUNICIPAL

Casa do Concello, rúa Real 15.

De luns a venres: de 9.00 h a 14.00 h.

981 480 000 (extensión 6).

REXISTRO ELECTRÓNICO

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Unha vez entregada a documentación necesaria, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo dun mes para comunicar a concesión ou denegación dos contedores solicitados.