Os veciños e veciñas que requiran contenedores para eventos ou actos particulares, de sociedades ou asociacións, poden solicitalos no Concello seguindo os trámites que a continuación se especifican:

 • 1. Cubrir a solicitude indicando, a maiores dos datos identificativos do solicitante, a seguinte información:

  • Número de contenedores que solicita
  • Datas nas que solicita o material
  • Evento para o que solicita os contenedores
  • Outra información que se considere de interese

  Pode descargar a solicitude na seguinte ligazón


  VER PDF Solicitude Instancia Tipo

 • 2. Presentar a documentación de solicitude, no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal
  Casa do Concello, Rúa Real nº15

   

  De luns a venres: de 9.00h a 14.00h

   

  981 480000 (extensión 6)

   

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 3. Concesión ou denegación da solicitude

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da solicitude, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo de 1 mes para conceder ou denegar dita solicitude.