A normalización lingüística é un proceso social participativo que, para acadar o éxito, debe ser protagonizado pola propia sociedade, implicándose esta nun proceso de cambio que as administracións públicas teñen a obriga e a responsabilidade de apoiar e promover.

Deste xeito, dinamizar a lingua galega e avanzar na normalización do seu uso entre a veciñanza é un dos obxectivos prioritarios fixados polo Concello de Cedeira para esta lexislatura. Con este fin, creouse recentemente o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) municipal, dentro das competencias da Concellería de Ensino e Mocidade, que xestiona e coordina Beatriz Galiano.

O SNL do Concello de Cedeira inicia a súa andaina coa intención de poñer en marcha un programa ambicioso e multidisciplinar orientado a lograr a implicación progresiva dos distintos sectores sociais e profesionais. Entre as súas funcións inclúense accións de dinamización lingüística (fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico, propoñer actividades concretas que conciencien á sociedade respecto ao uso da lingua galega etc.) e asesoramento lingüístico (mellorar a calidade lingüística e comunicativa, normalizar a imaxe lingüística, resolver dúbidas lingüísticas), tarefas que se pretenden implementar cun espírito positivo, amable e integrador.

  • CAMPAÑA “OLE QUE ARRECENDE, SABE QUE ESMECHA”

    Dada a data de inicio do Servizo, e ante a inminente chegada de numerosos visitantes á nosa vila nesta época estival, pensouse no sector hostaleiro como primeiro destinatario.  Deste xeito, o SNL do Concello de Cedeira lanza neste mes de agosto a campaña “Ole que arrecende, sabe que esmecha!”. No actual mundo globalizado, que impón unha uniformización empobrecedora, os aspectos diferenciais, as peculiaridades culturais, revalorízanse e convértense nun incentivo. Así, o idioma galego, o noso elemento identitario fundamental, singularízanos e reafirma a nosa existencia a nivel mundial. O emprego do galego constitúe, polo tanto, ademais dun exercicio cívico de responsabilidade de cara á protección e transmisión do noso patrimonio cultural, un valor turístico engadido no ámbito hostaleiro.

    Mesmo se non falan galego, os visitantes que se achegan á nosa vila agradecerán que, ao tempo que desfrutan da calidade dos nosos produtos, lles ofrezamos a posibilidade de enriquecerse culturalmente comendo parrochas e non “sardinillas”, filloas ou freixós no canto de “crêpes”, ou roxós en lugar do que en tantos outros lugares chamarían “chicharrones”. Deste modo, empregar a nosa lingua nas cartas dos restaurantes e demais establecementos hostaleiros, así como nos seus taboleiros exteriores, rotulacións, folletos e publicidade en xeral, representa, ademais dunha expresión de cultura e respecto polo propio, un aliciente para os visitantes foráneos.

    Nesta mesma liña, o recurso a denominacións galegas para os establecementos, combinado cun formato e unha estética autóctonos, contribúen a incrementar o interese e atractivo da nosa oferta hostaleira.

    Trátase, en resumo, de facer un uso normal do galego no ámbito da hostalería e de aproveitar as potencialidades que o emprego da lingua propia ofrece no sector. Neste obxectivo, o SNL do Concello de Cedeira ponse á disposición dos profesionais hostaleiros, ofrecéndolles a súa colaboración. Así mesmo, proximamente achegaráselles un distintivo que, colocado nun lugar visible do establecemento, permitirá acreditar a súa adhesión á mentada campaña  “Ole que arrecende, sabe que esmecha!” promovida polo SNL municipal.