NATIONAL RADIO BROADCAST PROGRAM ON XEORUTAS AND PROJECT CREATION OF THE XEOPARQUE ORTEGAL

Radio Nacional emitirá un programa sobre as Xeorutas e o proxecto de creación do Xeoparque do Ortegal, realizado polo periodista Ricardo Sandoval e que sairá o día 11 de outubro na antena de Radio Cinco para toda España e posteriormente en Radio Exterior para todo o mundo. Esta última data aínda está sin determinar.

For the realization of the same Ricardo Sandoval attended by the Councilor for Culture, Maria José Rodríguez Pérez, and most geologist Francisco Canosa, who explained to the audience of public radio which routes geological tours are represented as alternative tourism for the region of Ortegal, as well as entertainment possibilities that come to the area of ​​the hand xeoparque, an initiative that also involved Cedeira six other municipalities in the area (Valdoviño, Honey, Ortigueira, Cerdido, San Sadurniño and Moeche).