Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O PLENO DA DEPUTACIÓN APROBOU A OBRA DE MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA CURVA DE TIDE

O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade na sesión deste luns diferentes investimentos para a mellora da seguridade viaria en diferentes estradas provinciais. Entre estas intervencións está a supresión da curva perigosa de Tide, na DP-2206 ao seu paso pola vila de Cedeira.

A Deputación destinará 350.305 euros á mellora puntual do trazado da estrada provincial en Rego de Tide, no concello de Cedeira. Esta zona conta na actualidade cunha curva que impide unha boa visibilidade e que estreita a plataforma da vía, minguando a seguridade dos vehículos que circulan pola estrada, moitos deles autobuses e vehículos pesados camiño de San André de Teixido.

A mellora proxectada eliminará esta curva, ampliará a sección da plataforma e mellorará de forma substancial a visibilidade, incrementando así a seguridade viaria na contorna. O novo trazado implica a construción dun terraplén e dunha obra de drenaxe transversal en marco de formigón armado para dar continuidade a un regato. Para levar a cabo a proposta foi necesaria a expropiación de terreos a tres propietarios, para sumar os 4.949 metros cadrados de máis que vai ocupar a nova variante. Este capítulo representou un investimento doutros 29.323,20€.