Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modificación do anexo da Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias

A Orde recolle unha listaxe de aloxamentos turísticos repartidos por todo o territorio nacional que se manterán pechados ao público en xeral, pero deben permitir o aloxamento daqueles traballadores que realicen labores de mantemento, asistencia sanitaria, reparación e obras, subministración e transporte de servizos esenciais.

Trátase así de asegurar a prestación dos servizos esenciais de empresas e provedores necesarios para o abastecemento da poboación e do mantemento dos propios servizos esenciais. Ademais, preténdese evitar os efectos negativos sobre o emprego e a viabilidade empresarial derivados da suspensión de contratos públicos, e o seu impacto estrutural negativo sobre esta parte do tecido produtivo.

Pode descargar o documento na seguinte ligazón:

Descargar PDF modificación do anexo da Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias