ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

O Departamento de Cultura e Turismo do Concello de Cedeira atópase na Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido pola concelleira delegada María Xosé Rodríguez.

Desde este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos a actividades culturais, así como a biblioteca municipal e a oficina de turismo.