Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CEDEIRA OPTA, A TRAVÉS DE VIAQUA, ÁS AXUDAS ESTATAIS PARA PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN DO CICLO DA AUGA

A Xunta de Goberno do Concello de Cedeira vén de aprobar recentemente a participación do Concello na solicitude presentada por Viaqua, a empresa concesionaria dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e saneamento, na segunda convocatoria de axudas para proxectos de mellora do ciclo urbano da auga. É unha actuación que se inscribiría no PERTE de Dixitalización do Ciclo da Auga, enmarcado no Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia, que Viaqua acometería tanto en Cedeira como nos municipios das Pontes, Bergondo, Ortigueira e Viveiro. O importe das melloras a realizar no termo de Cedeira ascende a máis de 906.000€ e a subvención estatal, a teor da resolución da primeira convocatoria, pode cubrir ata o 84%.

Dixitalizar o ciclo da auga abrangue actuacións diversas, todas enfocadas a facer unha xestión máis eficiente dun recurso limitado, mellorando con iso a protección do medio ambiente e a loita contra o cambio climático. Entre ditas actuacións están a sensorización en tempo real das captacións, o control dos consumos a través de contadores intelixentes, a redución das perdas de auga, o control en tempo real das depuradoras de augas residuais e dos verquidos, a creación de xemelgos dixitais…

Un dos requisitos da convocatoria é que cada proxecto ten que incluír un ou varios municipios que atendan, como mínimo, a unha poboación non inferior a 20.000 habitantes. Así, Viaqua presentou a finais de decembro o proxecto para cinco municipios. Segundo a información que publicou o Goberno, o prazo de presentación de solicitudes pechouse con 238 proxectos presentados.