Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cedeira mellora a calidade das augas das zonas de baño para a temporada 2019

CEDEIRA MELLORA A CALIDADE DAS AUGAS DAS ZONAS DE BAÑO PARA A TEMPORADA 2019

O Concello de Cedeira vén de recibir a notificación da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, sobre a clasificación sanitaria das augas de baño nas praias da Madalena e Arealonga que será vixente para esta temporada. En ámbolos dous casos, a valoración é moi satisfactoria ao mellorar a calificación a BOA no primeiro dos areais e pasando a EXCELENTE o segundo.

A praia de Arealonga, acada este ano 2019 a mellor das clasificacións posibles cun nivel sanitario de `Excelente´ o que representa un importante avance fronte os últimos 3 anos que só obtivo a clasificación de boa.

Máis significativo e o resultado acadado para a praia de A Magdalena. Despois de case 10 anos con clasificacións sanitarias de suficiente, ou incluso insuficiente nas temporadas 2011, 2012 e 2014 os controis analíticos para este ano 2019 reflicten unha mellora na calidade de augas optendo unha clasificación sanitaria final para toda a temporada de `Boa‘.

A clasificación sanitaria é o resultado do último período de avaliación, que recolle os controis analíticos das tres últimas temporadas de baño e a temporada de baño considerada. O sistema de vixiancia sanitaria continúa durante todo o verán mediante a recollida de mostras cunha periocidade aproximadamente quincenal.

Son moitos os factores que inflúen na calidade das augas de baño, pero sen dúbida, os esforzos realizados desde o Concello para mellorar o sistema de sanemento municipal non caen en saco roto.