Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Cedeira colaborará na financiación do servicio da casa de acollida de Ferrol

CEDEIRA COLABORARÁ NA FINANCIACIÓN DO SERVIZO DA CASA DE ACOLLIDA DE FERROL

O Concello de Cedeira contribuirá cun total de 12.277,25 euros á financiación do servizo da Casa de Acollida de Ferrol, un compromiso que o alcalde, Pablo Moreda Gil, calificou de “importante” por canto garante a atención de vítimas de violencia de xénero por persoal cualificado e experto. O devandito importe desglosarase nun total de catro anualidades.

O asunto abordouse na sesión plenaria que a corporación municipal celebrou na tarde do pasado xoves e na que tamén resultou aprobada unha modificación presupuestaria por importe de 591.340, 05 euros. Con cargo á citada cantidade, o equipo de goberno liquidará o préstamo provincial PAI 2016 solicitado para acometer a reforma e ampliación da biblioteca (207.697,26 euros) e financiará un paquete de obras e iniciativas, entre as que cabe destacar os máis de 66.000 euros que o Concello prevé investir na construción de novos vestiarios no campo de fútbol, “unha
iniciativa para levar a igualdade tamén ao deporte”, segundo apuntou o alcalde.

A capacidade de financiamento do Concello de Cedeira é de 762.189,89 euros, o remanente de tesourería para gastos xerais, segundo o expediente de liquidación do orzamento de 2017, ascende a 2.109.295,80 euros, mentras que débeda municipal quedou a cero.

O pleno tamén aprobou o orzamento municipal para o presente ano, que ascende a 5,7 millóns de euros, e a segunda addenda ao convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Cedeira para acometer o proxecto de mellora do saneamento. O investimento total da obra ascende a 733.650,71 euros, dos que este ano gastaranse 600.000 euros.

A corporación municipal de Cedeira secundou tamén a moción presentada polo equipo de goberno pola que se insta á Real Academia Galega para que se lle dedique o dia das Letras Galegas do ano 2019 ao filólogo e escrito Ricardo Carvalho Calero.