Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

APERTURA DE PRAZO PARA PROPOSTA DE CURSOS NA ÁREA DE CULTURA

Coa finalidade de organizar dende a Concellería de Cultura a oferta formativa durante o vindeiro curso académico, no período comprendido entre os día 6 e 12 de setembro, ambos inclusive, ábrese prazo mediante a publicación do presente anuncio na páxina web municipal, para que as persoas ou entidades interesadas en ofertar cursos relacionados coa área de Cultura a través do Concello ao longo do curso académico 2021-2022 presenten as súas propostas no rexistro xeral do concello ou a través da sede electrónica.

Ditas propostas deberán indicar:

Nome do curso:
Breve curriculum da persoa que impartirá o curso:
Obxectivos: Destrezas que poderá adquirir o alumnado ao longo do curso.
Contidos: Temas a tratar.
Temporalización: Número de sesións totais e distribución temporal en sesións por semana e número de semanas.
Ratio: Nº de persoas por grupo. Nº de grupos aos que se pode atender.
Espazo: Descripción do espazo necesario para o desenvolvemento do curso.
Material necesario para a participación do curso, indicando se vai ser aportado polo profesorado ou o debe adquirir o alumnado.
Orzamento total.
Sinatura e dni do interesado.

Haberá un prazo de prematrícula para decidir, en función da demanda, os cursos que se van impartir na primeira quenda (entre outubro e decembro) e na segunda quenda (entre xaneiro e maio).

As persoas que desexen matricularse deberán facelo nas oficinas municipais e pagar as tasas municipais establecidas.

Os casos exentos de pago deberán presentar a documentación oportuna no momento da matrícula.

O Concello fará pública a listaxe de posibles cursos e unha vez realizadas as preinscricións fará públicos os cursos finalmente ofertados.