Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A MANCOMUNIDAD CONVOCA UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O día 19/01/2021 aprobáronse as bases específicas que rexerán a convocatoria para a provisión con carácter interino e polo procedemento de concurso-oposición dun posto de Técnico/a de Normalización Lingüística.

As bases íntegras do proceso selectivo encóntranse publicadas na web da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol www.comarcaferrolterra.es
A presentación de instancias farase no prazo de 8 días hábiles a partir do seguinte á publicación deste anuncio no BOP da Coruña

Descarga PDF Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Normalización Lingüística, polo procedemento de concurso-oposición.