O Concello de Cedeira ten delegada a xestión do servizo de auga e sumidoiros na empresa Viaqua, e o servizo de recollida de lixo na empresa Servicio dos concellos galegos.

Para realizar calquera xestión ou trámite ao respecto do servizo de auga e sumidoiros (distribución de auga, as acometidas á rede, saneamento, depuración, e a conservación e mantemento do contador e da acometida), póñense a disposición dos usuarios diversas canles de comunicación:

Rúa Eduardo Pondal nº 6 baixo (antigua Rúa Cuartel)15350 Cedeira

luns a venres de 9.00h – 11.00 h

Atención ao cliente: 900 201 230 (luns a venres de 8.00h – 21.00 h)

Incidencias: 900 201 250 (24 horas)

Poden realizarse todos os trámites derivados do pago destes servizos a través da páxina web, que pode consultar na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Trámites para o servizo de auga a través de Viaqua

En canto ao servizo de recollida de lixo, esta realízase todos os días (en horario de 5.00h a 12.00h)

A Limpieza viaria no casco urbán realízase todos os días de 6.00h a 12.00h lunes (excepto o luns que amplía o horario ata as 13.30h).

Para realizar calquera consulta, ponse a disposición un teléfono de atención ao veciño.

605 028892

Para a consulta sobre toda a información sobre o punto limpo e recollida de enseres, atópase dispoñible na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN servizo de recollida de enseres

As xestións de alta, baixa e modificación de datos nos recibos, deben realizarse no Concello. Para os trámites derivados do pago da taxa de lixo, pode facelo a través da páxina web do servizo de recadación da Deputación.

IR Á LIGAZÓN Servizos tributarios da Deputación da Coruña

Para calquera dúbida ou aclaración pode contactar vía correo electrónico, na seguinte dirección:

atencion.tributaria@dicoruna.es