Neste apartado recóllese a información de contacto e enlaces ás páxinas oficiais das asociación de nais e pais do Concello de Cedeira