Neste apartado recóllese a información de contacto e as ligazóns ás páxinas oficiais das asociacións de nais e pais do Concello de Cedeira.