MANTENEMENTO WEB DE TURISMO

Durante o día de hoxe levaranse a cabo labores de mantenemento na web municipal de turismo.
O servizo restablecerase á maior brevidade posible.