O Departamento de mocidade e ensino do Concello de Cedeira atópase no primeiro andar da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido polo Concelleiro delegado Robustiano Labraña Barrero.

Dende este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos aos centros de ensino sitos no Concello e coordínase, xunto coas concellerías de cultura e deportes, as actividades previstas que teñan como obxectivo específico á mocidade.