A continuación, relaciónanse os representantes municipais nos distintos consellos escolares dos centros de ensino sitos no Concello de Cedeira:

Escola Infantil de Cedeira

Presidente do Consello Escolar da Escola Infantil Municipal: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil

Representante municipal nos órganos de xestión: D. Robustiano Labraña Barrero

  • Suplente: D.ª Manuela López Rodríguez

Consello Escolar do CEIP “Nicolás del Río”

Representante municipal: D. Robustiano Labraña Barrero

  • Suplente: D.ª Manuela López Rodríguez

Consello Escolar do IES “Punta Candieira”

Representante municipal: D. Robustiano Labraña Barrero

  • Suplente: D.ª Manuela López Rodríguez