Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PROTECCIÓN DE DATOS

Nome do dominio a efectos de identificación:
www.cederia.gal

www.turismo.cedeira.gal

Para navegar pola web non é necesario que nos facilites os teus datos persoais.

Só recolleremos información se é necesaria para:

• Información persoal facilitada por vostede como o seu nome, apelidos, correo electrónico, etc..

• Cookies e tecnoloxías similares. Destino dos datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, informámosche de que os datos persoais que nos facilites, serán tratados por Ana Belén Gil Vázquez, responsable do tratamento, que actúa no ámbito de xestión da web baixo a denominación de “Concello de Cedeira” con dirección a afectos de notificacións en Rúa Real nº 15, 15350 Cedeira, A Coruña, correo@cedeira.es

Como utilizamos os datos

O Concello de Cedeira só recolle aqueles datos que son necesarios para poder ofrecer os servizos desexados debidamente.

Con esta finalidade, os seus datos poderán ser utilizados para que podamos:

• Atención ao cidadán para consultas, dúbidas ou suxestións.

• Planificar e aplicar melloras que fagan as nosas ferramentas máis útiles e fáciles de manexar.

• Contactar con vostede en caso de incidencias.

Finalidade para a que se tratarán os teus datos

As finalidades dos devanditos ficheiros son necesarias e habituais: Utilizaranse para enviarche comunicacións municipais a condición de que autorizases a recepción do noso servizo. En todo caso, a túa autorización é revocable en calquera momento.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación do servizo.

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos legalmente permitidos e necesarios.

Formularios

O sitio web dispoñe de 1 tipo de formulario:

De contacto: o usuario ou participante poderá atopar formularios que facilitarán a comunicación con o Concello, para expor dúbidas, comentarios, solicitar información, etc…. . Este tratamento considerarase lexítimo por ser parte dunha dilixencia pre-contractual.

Encargados do tratamento

O Concello de Cedeira necesita o apoio de terceiros para poder ofrecer adecuadamente os seus servizos, cos cales celebrou os debidos acordos de confidencialidade e verificou que cumpren coas normativas españolas sobre protección de datos persoais.

Os datos fornecidos a estes terceiros non poderán ser utilizados para outros fins non autorizados polo titular dos datos. En cumprimento dos principios de información e transparencia, faise saber que estes terceiros son:

• 1&1: Internet España, S. L.U., empresa provedora da hospedaxe ou aloxamento web (aloxamento), atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, España, Tomo 24.232, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Folla M-435500, Inscrición 1, identificada co NIF B-85049435. En caso que desexes máis información sobre a súa política de privacidade ingresa a https:// www.1 and1.es/ terms- gtc/ terms- privacy/?

• WhatsApp: servizo de mensaxería para o envío de notificacións.Servizo ofrecido por WhatsApp Inc. Con domicilio en Attn: WhatsApp Copyright Agent 1601 Willow Road , Menlo Park, California 94025 ,Estados Unidos de América ip@whatsapp.com En caso que desexes máis información sobre a súa política de privacidade ingresa a https://www.whatsapp.com/legal/# privacy- policy

O CONCELLO DE CEDEIRA non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través do Portal do CONCELLO DE CEDEIRA. Con todo, esta administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta administración respecto de ligazóns facilitadas no Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

Uso de cookies

Este Sitio web utiliza cookies cando un Usuario navega polas súas páxinas. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario no Sitio web e permitirlle unha navegación máis fluída e personalizada. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para impedir a entrada destas, bloquealas ou, no seu caso, eliminalas. Para utilizar o Sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo Sitio web.