Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Reforma Castelo Concepción Cedeira

RESUMO DATOS LICITACIÓN

ESTADO: EXECUTADA

IMPORTE DO PRESUPOSTO XERAL: 39.547,64€ (IVE incluido)

ADXUDICATARIO: TECESA, S.L.U

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 34.608,42€ (IVE incluido)