Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O 1 de xaneiro entra en vigor a nova ordenanza de I.B.I.

O 1 DE XANEIRO ENTRA EN VIGOR A NOVA ORDENANZA DE I.B.I.

Logo da recente publicación no BOP da aprobación definitiva da nova ordenanza do IBI, esta será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2018.

O Concello baixa o IBI de vivendas urbanas e propiedades rústicas, pasando o primeiro do 0,50 % ao 0,48 % e nas propiedades rústicas do 0,46 % ao 0,42 %. Inclúese tamén unha nova bonificación para os bens inmobles que teñan instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía procedente do sol, que terán unha reducción do 50% da cota íntegra do imposto o primeiro ano e un 25% o segundo ano.

Pode consultarse o novo texto aprobado da ordenanza fiscal dreguladora deste imposto na seguinte ligazón ao Portal de Transparencia municipal:

IR Á LIGAZÓN Ordenanzas e regulamentos do Portal de Transparencia

Pode consultar o anuncio da aprobación definitiva no BOP, na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva de ordenanza fiscal