Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PUNTA SARRIDAL

Nas derradeiras datas, o Concello ten desenvolto unha actuación arqueológica llevada a cabo nas inmediación do Castelo na Punta Sarridal e xa se avanza a intención de darle continuidad a esta primeira intervención realizada, na que se puideron extraer vestixos dun posible asentamento castrexo, como restos de cerámica, utensilios domésticos e duas murallas defensivas, feitas en pedra.

No seguinte vídeo pode verse o documental sobre esta actuación realizada por un equipo de cinco profesionais, co arqueólogo Emilio Ramil, tres auxiliares arqueólogos e un dibuxante/topografo:”