Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A limpeza de predios tamén é obrigatoria no casco urbano

A LIMPEZA DE PREDIOS TAMÉN É OBRIGATORIA NO CASCO URBANO

O Concello de Cedeira quere lembrar que é obrigatorio manter os predios do casco urbano sen maleza e libres de residuos, como se recolle no regulamento municipal de limpeza. O cumprimento desta obriga é especialmente necesario na época estival por motivos de saúde ambiental. No verán, o incremento das temperaturas, do tránsito de persoas e da xeración de residuos facilita a proliferación de todo tipo pragas como insectos, roedores etc.

O Regulamento dos servizos municipais de limpeza viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos e punto limpo do Concello de Cedeira tamén especifica as posibles sancións e multas ás que se poden enfrontar as persoas titulares dos inmobles por non mantelos en condicións de hixiene, salubridade e seguridade adecuados.

Desde o goberno municipal solicítase a colaboración e responsabilidade das persoas propietarias. Entre todas e todos podemos evitar as molestas pragas e mellorar a limpeza, a calidade ambiental e a imaxe do noso concello.