Acondicionamento de acceso rodado á Praza do Sagrado Corazón

RESUMO DATOS LICITACIÓN

ESTADO: EXECUTADA

IMPORTE PROXECTO: 12.510.94€

ADXUDICATARIO: Prieto Mouriz S.L.

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: 11.845,43€