O Concello de Cedeira pon a disposición de todos os interesados diversas canles para mellorar os nosos servizos e o noso Concello.

Para realizar calquera proposta, queixa ou suxestión pode facelo a través do buzón de suxestións dispoñible no seguinte enlace:

IR Á LIGAZÓN Buzón de suxestións

Para realizar unha avaliación de calquera servizo ou departamento do Concello, pode realizar a enquisa de avaliación de servizos dispoñible no Portal de Transparencia municipal:

IR Á LIGAZÓN Enquisa de avaliación dos servizos municipais