O Departamento de persoal e facenda do Concello de Cedeira atópase no semisoto da Casa do Concello (Rúa Real nº 15), e está dirixido polo Concelleiro delegado Manuel Pérez Riola.

Dende este departamento xestiónanse todos os asuntos relativos á xestión económica-financieira do Concello, con especial relevancia da área orzamentaria, e nomeadamente o departamento de intervención, encargado da fiscalización e control.

Este departamento é o encargado tamén da área de persoal municipal e dos procedementos selectivos encamiñados á contratación de persoal.