ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS DA TAXA DO IBI E DO LIXO, E A PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLOS E FILLAS MENORES DE 3 ANOS

O Concello de Cedeira informa da apertura de prazos para solicitar a prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos, así como exencións e bonificacións na taxa do IBI e na taxa do lixo, para familias numerosas.

Pode consultar toda a información ao respecto destas solicitudes nos servizos sociais municipais. Os prazos e as ordenanzas reguladoras son:

    • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Prazo de solicitude: do 01 de febreiro ao 21 de marzo.
Pode consultar toda a información ao respecto na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Información sobre prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

      • Bonus rate of property tax for large families

Prazo de solicitude: antes do 21 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal do imposto de bens inmobles (Artigo 8)

        • Bonus rate of garbage for families and other groups

Prazo de solicitude: antes do 31 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos (Artigo 4)