saltar al contenido Saltar a la barra lateral izquierda Saltar a pie de página

El Consejo ofrece compost, libre de madera, los residentes para mejorar los sistemas de recolección de basura

El consejo proporciona abono, de forma gratuita, a los residentes para mejorar CEDEIRA BASURA sistema de recolección

El Consejo de Cedeira busca incrementar el uso de compost a partir de la vecindad para optimizar la operación del servicio de recolección de basura y el uso de residuos orgánicos como fertilizante ecológico.

Por terceiro ano consecutivo, o goberno local está a levar a cabo unha campaña de sensibilización que consiste na cesión gratuíta desde tipo de recipientes entre as persoas que así o soliciten. Os interesados só teñen que contactar coa Concellería de Medio Ambiente. O seu responsable, Camilo Casal, apunta que na actualidade xa colaboran con Concello case 100 familias, tanto das parroquias como do propio casco urbano, que dispoñen dun pequeno horto ou xardín. Casal recorda que o sistema desempeña unha dobre función xa que, por unha banda, cos restos da comida e das podas obtense abono ecolóxico para plantas e árbores e, por outra, evítase enviar a Sogama parte do lixo que se produce nas casas e que lle custa ás arcas municipais máis de 70 euros por cada tonelada.

Al lado del contenedor en cuestión el Consejo emitió un breve manual sobre la forma de proceder y que hay monitores con visitas ocasionales a cada hogar para dar instrucciones apropiadas.