saltar al contenido Saltar a la barra lateral izquierda Saltar a pie de página

El Consejo ya ha hecho la base de diseño para la implementación de la extensión de la guardería, por valor de 141.000 euros

El Consejo tiene la ejecución del proyecto ya BASE PARA NIÑOS DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA, por valor de 141.000 euros

Case 105 metros cadrados de superficie son os que se engadirán á actual gardería coa execución do proxecto de ampliación que o Concello de Cedeira xa ten listo e que só está á espera da reunión coa xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para fixar os termos económicos do convenio a asinar entre ámbalas dúas administracións. O executivo local ten solicitado o encontro desde o pasado mes de setembro. En conversas anteriores co responsable do Consorcio, Perfecto Rodríguez, falouse de que Concello asumirá unha terceira parte do custo da redacción do proxecto e da obra.

A realización desta intervención, cuantificada en algo máis de 141.000 euros (IVE incluído), representará a ocupación dun segundo edificio anexo ao actual e a adecuación das instalacións agora en uso ás condicións impostas desde o Consorcio. Así, no actual edificio construiranse un aseo de uso público, un despacho, unha sala de mestres e un segundo baño con cambiador incorporado. Na segunda edificación, a reforma dos 105 m2 pasa pola creación dunha aula para nenos de 2-3 anos, un aseo para cativos de tres, unha cociña con despensa de máis de quince metros cadrados, un distribuídor e un acceso á primeira planta.

Estas obras suporán cambios tamén no exterior da escola infantil. O acceso actual do segundo edificio reconverterase en saída de emerxencia, polo que se prevé a construción dun novo para chegar á primeira planta do mesmo, así como modificar a ventá existente baixo a escaleira e substituila por unha porta de características similares ás que xa existen. O feito de pasar de un a dous edificios anexos obrigará a modificar o punto de acceso á parcela, xenerando a construción dunha nova rampa de acceso e unha plataforma horizontal na fronte da edificación. Estes cambios traduciranse en máis espazos de recreo e na adaptación do peche perimetral.