saltar al contenido Saltar a la barra lateral izquierda Saltar a pie de página

Cedeira requiere refuerzos al campo de la medicina para aliviar la escasez de personal del centro de salud

CEDEIRA REQUIERE refuerzos campo médico para aliviar la escasez CENTRO DE SALUD PERSONAL

O Concello de Cedeira esixe á Área Sanitaria de Ferrolterra que adopte «canto antes» as medidas necesarias para corrixir as carencias de persoal sanitario detectadas no centro de saúde da localidade. O acordo adoptado no pleno por unanimidade tamén será trasladado ao Servizo Galego de Saúde. Os tres grupos que integran o goberno local, PSOE, BNG e Anova, presentaron unha moción conxunta, «ante a indignación da cidadanía pola carencia de persoal sanitario durante todo o ano e, nomeadamente, nos períodos vacacións», o que xera continuas queixas entre os veciños afectados. E os concelleiros do PP apoiaron a iniciativa.

Os promotores desta iniciativa explicaron que cando a pediatra se atopa de baixa ou de vacacións, o PAC de Cedeira comparte o profesional substituto co centro de Valdoviño, polo que só acode dous días á semana (recentemente foron tres), tres horas cada día. Si quen se ausenta é un facultativo, por descanso ou por baixa laboral, «non se cobre, incluso no verán, o Nadal ou a Semana Santa» e si son dous os médicos que se atopan nesta situación, só se repón unha das prazas.

Outro dos motivos de protesta radica na ausencia de persoal médico de reforzo durante o verán, «nin tan sequera en vésperas dos días grandes, como poden ser o 14 de agosto ou o día de Ano Vello, nos que a poboación se incrementa notablemente». Esta situación tradúcese, segundo recóllese na moción, «nunha mingua notable da calidade do servizo e nas conseguintes deficiencias na atención aos pacientes, que soportan esperas impropias dun país do mundo rico en pleno século XXI».

Este problema se suma a las complicaciones generadas por el mal estado de la AC-566, Cedeira a Ferrol, en el transporte de pacientes en ambulancia a los centros hospitalarios. Mayor Pablo Moreda, ha mostrado su satisfacción "por el apoyo del PP en algo tan importante para la gente", como el personal del centro de salud, y confía en que también es compatible con el tiempo de los ejecutivos para reclamar mejoras en la carretera.

El PP también votó a favor de la moción de los tres grupos que integran el ejecutivo a Cedeira se incorpora a la Junta Pro reembolso Pazo de Meirás, además de rechazar las visitas de la manija de la Fundación Francisco Franco (propone hacer el Ayuntamiento de Sada) .

No pleno aprobouse, ademais, aplicar unha bonificación do 50 % na cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles (IBI) o primeiro ano, e un 25 % o segundo, para propietarios de vivendas que instalen paneis solares para o consumo de luz e auga quente. Tamén se estableceron os festivos locais de 2018, o 13 de xuño, día de San Antón, e o 26 de xullo, festividade de Santa Ana.

Fuente: La Voz de Galicia
Puede consultar la noticia en el siguiente enlace:
Ir al enlace Cedeira requiere refuerzos al campo de la medicina para aliviar la escasez de personal del centro de salud