Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A RÍA DE CEDEIRA COMEZA NOS SUMIDOIROS

Desde o concello quérese lembrar que, Cedeira conta con canalizacións diferenciadas para a recollida das augas residuais (rede de saneamento) e das augas de escorregamento pluvial (rede de sumidoiros). Deste xeito, a auga procedente da choiva, circula pola rede de pluviais sen recibir ningún tratamento, para acabar desembocando directamente no río e na ría.

Por este motivo, débense evitar xestos nocivos co medio ambiente como verter aos sumidoiros as augas de fregar, ou tirar cabichas e lixo no chan, que acabarán sendo arrastradas aos sumidoiros, producindo taponamentos na rede e efectos negativos sobre a vida mariña e augas de baño das praias.

Recordar tamén, que o Regulamento de servizos municipais de limpeza viaria, recollida e transporte de RSU e punto limpo do concello, inclúe como prohibicións as seguintes accións, que polo tanto, poderán ser sancionables:

  • Reparar, lavar ou limpar vehículos na vía pública
  • Verter calquer clase de auga sucia sobre a calzada, beirarrúa e bordos.
  • Baleirar, verter ou depositar calquera clase de materiais residuais na calzada, beirarrúas, solares sen edificar e á rede de sumidoiros.

Todos e todas podemos contribuír á mellora da calidade das augas, facendo un uso responsable dos sumidoiros.