Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O pleno aprobou unha moción pola que se insta á Xunta a que siga os pasos da deputación no reparto de axudas

O PLENO APROBOU UNHA MOCIÓN POLA QUE SE INSTA Á XUNTA A QUE SIGA OS PASOS DA DEPUTACIÓN NO REPARTO DE AXUDAS

A corporación municipal aprobou onte por maioría (o PP se abstivo) a moción presentada polo equipo de goberno (PSOE, BNG e Anova) pola que se insta á Xunta a que, seguindo os pasos da Deputación da Coruña, transfira directamente ao Fondo de Cooperación Local os recursos que o executivo galego destina aos concellos. E como principal argumento a petición fundaméntase na transparencia e obxectividade.

Así, na moción se recolle que, ademais de simplificar as fórmulas de cooperación, de contar cunha previsión firme na aportación provincial e de rebaixar a sobrecarga de traballo do persoal dos concellos, o Plan Único da Deputación contempla a distribución de fondos con criterios obxectivos (criterios POS), avanza na transparencia do reparto e permite que os concellos teñan un marco referencial da achega total que percibirán da institución provincial, segundo o contido recollido no texto aprobado pola corporación. Nel tamén se di que o modelo provincial non esixe ás administracións locais o cofinanciamento dos proxectos, como si o fan os plans finalistas, mentres que si lles ofrece un mecanismo para sanear as súas contas públicas e lles facilita a posibilidade de rebaixar os periodos medios de pago ás empresas.

Por todas estas cuestións, a corporación de Cedeira entende que co referido Plan “a Deputación da Coruña está a marcar un novo camiño para outras administracións no ámbito da cooperación local” e, como exemplo, se salienta un dato comparativo. Así, mentres que a Deputación destina inicialmente ao Plan único 74 millóns de Euros para os 93 concellos da provincia (que ao final do exercicio 2017 prevese que poida alcanzar a cifra de 100 millóns), a Xunta de Galicia só achega 120 millóns ao Fondo de Compensación Local para os 313 concellos galegos.

Por outra banda, na sesión de onte, que tiña carácter ordinario, a corporación aprobou o proxecto técnico para a dotación dos parques infantís da rúa Ortigueira e paseo da Madalena. Tamén se fixo uso da sesión para dar conta da entrada en vigor do orzamento e do catálogo de postos de traballo 2017.

O pleno deu lugar a unha pregunta por parte dos representantes do PP para coñecer os motivos polos que o equipo de goberno non presentou a moción de Podemos relativa á sentenza do Tribunal Supremo que obriga ás empresas eléctricas e de gas a pagar aos concellos pola utilización do dominio público de súas instalacións para o transporte de enerxía. Na súa resposta, o goberno invitou aos populares a que a presenten eles.