Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O Concello inicia a aprobación da modificación da ordenanza de lixo

O CONCELLO INICIA A APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE LIXO

Na Comisión informativa de Plenos do día 25 de novembro preséntase para o seu ditame o texto da modificación da Ordenanza Fiscal Nº 2.11, reguladora da Taxa pola prestación do servicio de recollida de residuos. No caso de ser ditaminada favorablemente, a ordenanza pasará a aprobación inicial no Pleno deste mesmo mes de novembro.

Nas seguintes ligazóns, pode consultarse o texto proposto para a nova redacción desta ordenanza:

VER PDF Proposta ordenanza Residuos


DESCARGA WORD Proposta ordenanza Residuos