Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

URBANISMO

O CONCELLO DE CEDEIRA OBTÉN PRETO DE 700.000€ DO POS+2023 PARA NOVOS INVESTIMENTOS E GASTOS CORRENTES

O pleno do Concello de Cedeira aprobou por unanimidade na súa última sesión a participación no Plan Único de Concellos da Deputación da Coruña (POS+2023), do que a vila vai recibir neste exercicio un total de 698.723,07€, xunco coa achega do POS+Adicional para gastos sociais extraordinarios, por valor de 68.099,97€. O 66,5% do POS+2023 vai destinada a investimentos e o resto ao financiamento de gastos correntes.

No plan están consignados 130.338,45€ para o proxecto de “Mellora de firmes en Mundín, As Bieteiras, Santallamar e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel”. É unha actuación que abrangue a renovación da calzada en catro camiños e dúas rúas que suman en total preto de 2,5 quilómetros.

No mesmo programa do POS+2023 están tamén outros tres proxectos dentro do Plan Complementario. Trátase da “Renovación de pavimentos nas rúas Ortigueira, Río Condomiñas, Río Lamas e Río Tixón”, presupostado en 130.000€ e que dotará de novas beirarrúas, así como dunha nova rede de pluviais e estes viais, mellorando tamén a súa accesibilidade. Dentro deste mesmo proxecto vai incluída tamén unha mellora do firme nun tramo da Avenida de España.

O segundo proxecto é o de “Reforma e adecuación do sistema de saneamento existente en San Román”, con 59.997,96€ de presuposto e dirixido a subsanar as eivas técnicas deste equipamento para que poida, realmente, alcanzar o rendemento de depuración para o que foi deseñada e cumplir coa normativa vixente.

Por último, o plan provincial permitirá realizar a “Reforma e conservación do edificio escolar da Corredoira”, cun financiamento de 144.901,04€, coa finalidade de resolver uns problemas de humidade que presenta o inmoble na cuberta e na fachada e acondicionar os vestiarios.

A achega do POS+Adicional, para gastos sociais extraordinarios, servirá para reforzar o persoal técnico e administrativo adscrito aos Servizos Sociais do Concello, así como ao incremento das contías destinadas pola administración local a axudas de emerxencia para persoas soas ou en risco de exclusión social e á compra de equipamento para un mellor desenvolvemento dos programas dos servizos sociais sociocomunitarios. Cómpre recordar que nos últimos anos o Concello de Cedeira elevou os orzamentos adicados a esta materia, chegando no presente 2023 a 1.285.300€.

A DEPUTACIÓN APROBOU O NOVO ORZAMENTO PARA AS OBRAS DA ESTRADA PROVINCIAL EN REGO DE TIDE

O goberno local de Cedeira quere expresar a súa satisfacción pola aprobación no último pleno da Deputación Provincial da revisión de prezos que precisaba o proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada DP-2206 en Rego de Tide. Así, finalmente a administración provincial vai destinar un orzamento de 406.000€ a esta actuación, que prevé licitar de inmediato.

Cómpre recordar que o proxecto xa fora aprobado pola Diputación en maio pasado cun orzamento de 350.305€. Porén, o proxecto estaba presupostado desde había dous anos, tempo no que a tramitación se prolongou pola implicación de diferentes organismos, entre eles Augas de Galicia. Así, chegado o momento de licitala fíxose necesaria unha actualización do prezo.

As obras van desenvolverse entre os puntos quilométricos 0+920 e 1+220 da estrada provincial, que é unha vía moi transitada porque leva ao núcleo turístico de San André de Teixido. A actuación vai modificar o trazado para suavizar a curva de Rego de Tide, construíndo un terraplen e colocando un marco de formigón armado para darlle continuidade ao regato que corre por este punto. Para levar adiante o proxecto foi tamén necesaria a expropiación de preto de 5.000 metros cadrados de terreos a tres propietarios, cun gasto adicional doutros 29.323,20€.

O alcalde, Moreda Gil, destacou que a obra mellorará sensiblemente a seguridade vial porque os vehículos, e especialmente os moitos autobuses que circulan por alí, van ter máis espazo e maior visibilidade.

 

ADXUDICADA POR MÁIS DE 150.000€ A OBRA DE SUBSTITUCIÓN DO PAVIMENTO DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CEDEIRA

A mesa de contratación do Concello de Cedeira adxudicou a obra de substitución do pavimento do Polideportivo Municipal por un presuposto de 151.247,77€ (IVE incluído), que supón unha rebaixa do 19,2% respecto ao prezo de licitación. O alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, remarcou que se trata dunha intervención moi importante para poñer ao día a cancha de xogo dunhas instalacións que teñen un uso moi intenso. “O novo solo de madeira que se vai colocar está especialmente deseñado para absorber mellor os impactos dun uso deportivo, con todo o positivo que iso vai ser para os xogadores e xogadoras”, subliñou.

Oito empresas presentaron oferta ao proceso de licitación deste proxecto. A obra, como se recordará, será financiada nun 80% pola Deputación da Coruña e no 20% restante polo Concello, segundo o convenio de colaboración que asinaron o alcalde e o presidente provincial no pasado mes de xullo. O goberno local está moi satisfeito de que vaia a executarse este proxecto, no que comezou xa a traballar no ano 2018, cando encargou o primeiro informe técnico sobre a situación do pavimento do pavillón deportivo municipal.

A actuación abranque a substitución do solo de madeira da cancha de xogo –de 1.211,37 metros cadrados- e tamén do pavimento de linóleo das zonas anexas –165 metros cadrados-. Ademais, no proxecto vai incluída a substitución do marcador actual por un novo que se adaptará a todas as disciplinas deportivas que se desenvolven no polideportivo. Será un marcador dixital, de entre seis e dez metros cadrados, cun sistema de iluminación led que permitirá unha óptima visualización desde calquer punto da instalación. Virá cunha consola de control adaptada a todos os deportes, na que ao seleccionar cada disciplina xa se configurará a pantalla cos parámetros acaídos de tempo e puntuación, e tamén coa conexión á correspondente bucina.

Levantarase o chan actual de madeira, que está formado por tablas de laminado directamente colocadas sobre o formigón, e colocarase o novo, sobre rastreis e asentado nun conxunto de tiras de goma coas que se evitará a deformación da superficie e se garantirá unha mellor absorción dos impactos. Nas zonas anexas á cancha, nas que se desenvolven tamén habitualmente actividades deportivas, colocarase un novo pavimento sintético, desta volta cunha capa de impermeabilización por debaixo que lle dará maior durabilidade.

Moreda Gil recordou que o polideportivo municipal ten máis de trinta anos. “O Concello acomete moitos traballos de mantemento ao longo do ano, pero era precisa a colaboración da Deputación para afrontar unha intervención desta dimensión, polo que queremos unha vez máis agradecer o seu apoio a Cedeira”.