Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: MonicaFdz

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACEs)

O Concello de Cedeira adheriuse ao Pacto das Alcaldías o 30 de xaneiro de 2020 obrigándose, segundo o compromiso asinado, a elaborar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía (PACES) nun prazo máximo de dous anos, tras a sinatura de adhesión ao pacto.

O Plan de Acción Plan de Acción parao Clima e a Enerxía (PACES) de Cedeira é un instrumento da administración local en camiñado a:

  • Elaborar un inventario de emisións do concello de Cedeira, para os efectos de obter un diagnóstico de referencia das emisións de GEI (Gases de Efecto lnvernadoiro) resultantes do consumo de enerxía.
  • Definir accións de minimización con fin de aumentar a eficiencia enerxética e diminuír o consumo de enerxía no concello, e, por conseguinte, que procuren diminuír as emisións de GEI e melloren a calidade do alER do territorio.

Na seguinte ligazón pode accederse ao resume executivo:

DESCARGAR PDF Resumo executivo do Pacto de Alcaldes (Proxecto PACES)

O CONCELLO ACLARA QUE A ASOCIACIÓN ESCOLA DE MÚSICA VILA DE CEDEIRA NON TEN ÁNIMO DE LUCRO

O Concello de Cedeira quere aclarar que a Asociación Escola de Música Vila de Cedeira é unha entidade sen ánimo de lucro e que non ten, e así o acredita cada ano a través da presentación das súas contas anuais, beneficios derivados das súas actividades. Co ánimo de corrixir unhas estimacións feitas públicas polo PP local, desde o goberno local, a concelleira de Cultura, Ermitas García, explicou que a concesión da axuda municipal para o funcionamento da escola está suxeita a esta condición e garantiu que a entidade cumpre escrupulosamente ano a ano toda a normativa vixente para o cobro da subvención.

Ermitas García recordou tamén que o Concello de Cedeira, a través da Concellería de Servizos Sociais, concede axudas económicas para garantir que todas as familias de Cedeira poden ter acceso á práctica das actividades culturais e deportivas que forman parte da oferta municipal. A edil destacou “o importante labor das asociacións que promoven e xestionan tantas actividades culturais en Cedeira, facendo desta vila un microuniverso de cultura e pensamento”.

Tal como se informou recentemente, o Concello de Cedeira aprobou un novo convenio coa Asociación Escola de Música.O importe total da subvención é de 111.000€ repartidos en 9.450€ no que queda deste 2020, 37.000€ para cada un dos anos 2021 e 2022 e 27.750€ para o período de xaneiro a xullo de 2023. Desde o goberno local indican que o orzamento anual de gastos da escola é de 89.800€ e subliña que as contas da asociación fanse públicas.

A administración local fixo a convocatoria por concorrencia competitiva e a devandita entidade foi a única que presentou o seu proxecto.

CARTEL PUBLICITARIO DAS AXUDAS MUNICIPAIS PARA O IMPULSO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

Na seguinte ligazón pode descargarse o cartel publicitario destinado aos establecementos beneficiarios das axudas municipais para o impulso da actividade económica no termo municipal de Cedeira para paliar os efectos da COVID-19, aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria o día 14 de outubro de 2020.

DESCARGAR PDF Cartel axudas impulso da actividade económica 2020

DESCARGAR IMAXE JPG Cartel axudas impulso da actividade económica 2020