Desde o ano 2017 todas as subvencións municipais de libre concorrencia presentan una novidade importante: primeiro débese publicar a convocatoria no BOP (Boletín Oficial da Provincia); a continuación débese publicar o anuncio na Base Nacional de Subvencións (BNS); finalmente, débense remitir novamente ao BOP. É a partir desta última publicación cando entran en vigor. Por tanto, non se poden presentar as solicitudes ata que se publiquen por segunda vez no BOP.

Calquera dúbida pode ser consultada no Concello, tanto en Secretaría, como en Intervención ou na concellería correspondente.

Pode coñecer as subvencións xestionadas, o seu contido e o estado de tramitación na seguinte listaxe:

IR Á LIGAZÓN Bases da subvención para gastos de funcionamento de escolas de música de CedeiraIR Á LIGAZÓN Anexos escolas de música (Word)PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 12 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para investimentos a clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2017IR Á LIGAZÓN Anexo A destas basesIR Á LIGAZÓN Anexo B destas bases PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para actividades de clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2017IR Á LIGAZÓN Anexos destas basesPUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da cnvocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural pra investimentos a entidades e asociacións de ámbito municipal IR Á LIGAZÓN Anexos actividades a realizar por entidades e asociacións (Word) PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións para Comisións de FestasIR Á LIGAZÓN Anexos comisións de festas (Word)PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 12 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural para actividades a realizar por entidades e asociacións de ámbito municipalIR Á LIGAZÓN Anexos actividades a realizar por entidades e asociacións (Word)PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO