SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

Calquera dúbida pode ser consultada no Concello, tanto en Secretaría, como en Intervención ou na concellería correspondente.

Pode coñecer as subvencións xestionadas no 2018, o seu contido e o estado de tramitación na seguinte listaxe:

IR Á LIGAZÓN Bases da subvención para gastos de funcionamento de escolas de música de Cedeira – IR Á LIGAZÓN Anexos escolas de música (Word) – PENDENTE DE PUBLICACIÓN

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para investimentos a clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2018 – IR Á LIGAZÓN Anexo A (DISPOÑIBLES NAS BASES) – IR Á LIGAZÓN Anexo B (DISPOÑIBLES NAS BASES) – PUBLICADO NA BDNS E NO BOP (Publicación do Boletín N°168 con data 04/09/2018)– ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE.

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para actividades de clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2018 – IR Á LIGAZÓN Anexos destas bases (DISPOÑIBLES NAS BASES) – PUBLICADO NA BDNS E NO BOP (Publicación do Boletín N°168 con data 04/09/2018)– ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE.

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural para inversións a entidades e asociacións de ámbito municipal 2018 IR Á LIGAZÓN Anexos I, II e III destas bases (Word)PUBLICADO NA BDNS E NO BOP (Publicación do Boletín N°168 con data 04/09/2018)– ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE.

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións para Comisións de Festas 2018IR Á LIGAZÓN Anexos comisións de festas (Word) PUBLICADO NA BDNS E NO BOP (Publicación do Boletín N°209 con data 02/11/2018)– ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE.

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural para programas e actividades socioculturais a realizar por entidades e asociacións de ámbito municipal IR Á LIGAZÓN Anexos I, II e II destas bases (Word)PUBLICADO NA BDNS E NO BOP (Publicación do Boletín N°168 con data 04/09/2018)– ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE.