Desde o ano 2017, todas as subvencións de libre concorrencia municipais presentan una novidade importante, primeiro teñen que ser publicadas no BOP (Boletín Oficial da Provincia), e a continuación hai que publicar o anuncio no BOP na Base Nacional de Subvencións. Desta base aínda se teñen que volver a remitir ao BOP e nesta última publicación é cando entran en vigor, o que quere dicir que realmente non entran en vigor, é dicir, non se poden presentar as solicitudes nin corren os prazos, ata que se publiquen por segunda vez no Boletín Oficial da Provincia. Aclarar que todas estas novidades á hora da publicación e entrada en vigor das bases das subvencións aféctanos a todos os Concellos por orde do Ministerio de Hacienda ás entidades locais.

Sabemos que esta novidade que se nos impón este ano aos Concellos no tema de subvencións de libre concorrencia pode crear confusión por ser este o primeiro ano que ten carácter obrigatorio, pero calquera dúbida que teñades ao respecto podedes consultala no Concello, tanto na Secretaría, como na Intervención ou directamente na Concellería correspondente.

Pode coñecer as subvencións xestionadas, o seu contido e o estado de tramitación na seguinte lixtaxe:

IR Á LIGAZÓN  Bases da subvención para gastos de funcionamento de escolas de música de Cedeira – IR Á LIGAZÓN Anexos escolas de música (Word) – PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 12 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para investimentos a clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2017 – IR Á LIGAZÓN Anexo A destas bases – IR Á LIGAZÓN Anexo B destas bases PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras para a concesión de subvencións para actividades de clubs e entidades deportivas de Cedeira para o exercicio 2017 – IR Á LIGAZÓN Anexos destas bases – PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da cnvocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural pra investimentos a entidades e asociacións de ámbito municipal  – IR Á LIGAZÓN Anexos actividades a realizar por entidades e asociacións (Word) PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións para Comisións de Festas – IR Á LIGAZÓN Anexos comisións de festas (Word) – PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 12 DE SETEMBRO

IR Á LIGAZÓN Bases da convocatoria de concesión de subvencións da área socio-cultural para actividades a realizar por entidades e asociacións de ámbito municipal – IR Á LIGAZÓN Anexos actividades a realizar por entidades e asociacións (Word) – PUBLICADO NA BDNS – ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DESDE O 13 DE SETEMBRO