Medidas destinadas a garantir recursos básicos para as persoas desfavorecidas.

  • Alimentos Cruz vermella: reparto de alimentos procedentes de excedentes de produción da Unión Europea dirixidos a familias en situación económica precaria.
  • Emerxencia social: axuda de pagamento único destinada a paliar necesidades específicas de carácter básico e urxente.
  • Interese social e humanitario: destinadas á cobertura de necesidades de carácter básico e urxente.
  • Risga: prestación social de carácter periódico destinada a garantir recursos básicos de subsistencia
  • Programa de acollida e acompañamento ás persoas sin fogar.

Pode coñecer o regulamento de axudas de emerxencia social, e as axudas que se conceden dende o Concello, consultando as seguintes ligazóns:


VER PDF Regulamento de prestación de axudas de emerxencia social


DESCARGA WORD Regulamento de prestación de axudas de emerxencia social

Para a tramitación ou para obter máis información destes recursos, é preciso concertar unha entrevista cos traballadores sociais do Concello. Para solicitar a cita, pode acudir ás oficinas do departamento de servizos sociais, ou chamar por teléfono:

Casa do Concello, Rúa Real nº15

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00h a 14.00h

981 492 179