A linguistic normalization is a process that participatory social, to achieve success, must be carried by the company itself, this involving a process of change that the public authorities have an obligation and responsibility to support and promote.

Thus, to boost Galician and advance the normalization of the use of the neighborhood is one of the priority objectives set by the Council of Cedeira for this term. To this end, the newly created Service of Linguistics (SNL) municipal, within the powers of the Department of Education and Youth.

O SNL do Concello de Cedeira inicia a súa andaina coa intención de poñer en marcha un programa ambicioso e multidisciplinar orientado a lograr a implicación progresiva dos distintos sectores sociais e profesionais. Entre as súas funcións inclúense accións de dinamización lingüística (fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico, propoñer actividades concretas que conciencien á sociedade respecto ao uso da lingua galega etc.) e asesoramento lingüístico (mellorar a calidade lingüística e comunicativa, normalizar a imaxe lingüística, resolver dúbidas lingüísticas), tarefas que se pretenden implementar cun espírito positivo, amable e integrador.

 • CAMPAIGN "OLE ARRECENDE knows that ESMECHA"

  Given the date of commencement of the Service, and the imminent arrival of many visitors to our town this summer, it was thought in the hospitality industry as the first recipient. Thus, the SNL County Cedeira launches this August, the campaign "Ole arrecende knows that esmecha!”. No actual mundo globalizado, que impón unha uniformización empobrecedora, os aspectos diferenciais, as peculiaridades culturais, revalorízanse e convértense nun incentivo. Así, o idioma galego, o noso elemento identitario fundamental, singularízanos e reafirma a nosa existencia a nivel mundial. O emprego do galego constitúe, polo tanto, ademais dun exercicio cívico de responsabilidade de cara á protección e transmisión do noso patrimonio cultural, un valor turístico engadido no ámbito hostaleiro.

  Even if you do not speak galician, visitors who come to our town will appreciate that, while fun the quality of our products, offering customers the possibility of cultural enrichment and not eating Parrocha "sardines" or crepes freixós at the corner of "crêpes", or Roxo rather than in many other places would call "chicharrones". Thus, use our language in the menus of restaurants and other establishments, as well as on their boards exterior, labeling, brochures and advertising in general, is, besides an expression of culture and respect for himself, an incentive for the foreign visitors.

  Likewise, the use of names for Galician establishments, combined with a format and a local aesthetic, contribute to increase the interest and appeal of our catering offer.

  It is, in short, to make normal use of the galician in the field of hospitality and utilize the potential that the use of language itself provides the sector. In this aim, the SNL County Cedeira made available to professional hoteliers, offering their collaboration. Also, soon achegaráselles a badge, placed in a visible place of the establishment, will prove their adherence to campaign touted "Ole that smells, knows esmecha" promoted by the municipal SNL.

 • DICTIONARY OF FOOD AND RESTORATION GALICIAN-SPANISH-ENGLISH

  In the line of the "Ole that smells, knows esmecha" Normalization Service of the Council of Cedeira want to show the Dictionary of food and catering galician-Spanish-English, coordinado polo eminente filólogo Manuel González e publicado pola Xunta de Galicia. Trátase dunha recompilación de termos da linguaxe gastronómica e culinaria. Ademais das denominacións galegas e os seus significados, ofrece as equivalencias en español e inglés, así como o nome científico de moitas especies animais e vexetais, para que a identificación dos produtos sexa sempre a correcta. É, xa que logo, unha ferramenta de grande utilidade para facilitar a comunicación nun sector clave, como é o da restauración. Pero non serve só para quen traballa en hostalería, este dicionario pode resolver as dúbidas de calquera mente curiosa que queira saber, por exemplo, os diferentes nomes dados á From Rio in Spanish or how to say maragota in English.

  The following link can view and download the pdf version of Dictionary of food and catering galician-Spanish-English:


  SEE PDF Dictionary of food and catering galician-Spanish-English

 • TAKE ÍMOSLLE the boring

  In the line of the "Ole that smells, knows esmecha!", The Linguistic Normalization Service of the Council of Cedeira want to share an entry in the recently published Portal das Palabras titled "The grapes most common country."

  After a brief introduction that shows some key elements in the vocabulary of wine, presents seven grape varieties greater profusion in our land and explains the origin of their names. Thus, the term albariño has its origin in the word albusWhich in Latin means 'white'. Visit the page and the next time you go to take the flat will have a conversation very congenial!

  Go to link The most common grapes of the country

 • Campaign "Family in Cedeira in galician"

  The language is a treasure that we have inherited and that we should leave in inheritance. The family transmission is critical for their survival. We are a people rich, own a great asset -our nature, our traditions, our food ... - we must preserve. Our language leads to our naming things for more than a thousand years. In that treasure there, even older jewelry, words like turf, gándara or Strawberry, que levan pasando de pais a fillos desde o paleolítico superior. Temos a grande responsabilidade de salvagardar esta fortuna e a maneira de conseguilo é darlle continuidade á cadea, coidar da lingua entre todos/as e legarlla aos/ás nosos/as nenos/as.

  So we launched this campaign, with the aim of providing spaces in the galician be the instrument for meeting and communication between large and small / as. Over the next months we will develop a series of multidisciplinary activities that will help us deepen the understanding of our environment and our customs through our language. Although they are geared toward families, are absolutely open to all audiences. Below we list the main activities that are part of the program. Over time, we will be specifying the dates for its realization.

  • Workshop of traditional carols Cedeira (15.12.17).
  • Theater with puppets, "The probe of the chestnut" (24.12.17).
  • Roadmap to know the flora and fauna native.
  • Workshop cedeiresa traditional pastries.
  • Workshop on basic local geology.
  • Historical Script guided polo vello hull.
  • Workshop on local place names.
  • Workshop cedeiresa gastronomy.

  More information in the Service of Linguistics County Cedeira:
  Phone: 981 480 000
  Email: normalización@cedeira.es

 • Workshop Carols

  The songs are Christmas entrenched in our musical tradition and we want the new generations approach them to know them and sing. Therefore, within the campaign "Family in Cedeira in galician", on December 15 developed "Workshop carols traditional Cedeira" an excellent opportunity to meet, fun and the recovery of our popular songs. The call was a success and many people went to the Auditorium for a good time and sing pieces that are the result of the ingenuity of the people CEDEIRA.

 • Puppet theater: "The probe CHESTNUT"

  Within the campaign "Family in Cedeira in galician", the Linguistic Normalization Service of the City Council, in collaboration with the Network of Language Promotion of the Galician Government, brings an activity for large and small / the fun this Christmas time. This is the piece of puppet theater with "The chestnut of the probe", produced by Baj Puppets.

  Starting from the Galician popular legend, the work presents a coal to what people called probe. This curious character will tell the story of his fabulous chestnut as magical and began to divide his chestnuts at Christmas among boys and girls who spend famine.

  For a good time with family and meet our traditions!

  Sunday, December 24th - 12:00 - Auditorium Cedeira

  Free entry

 • Talk about popular appropriations

  The idioms and proverbs are important part of our language and often resorted to them to express ideas that go beyond what the words mean that the shape. These curious artifacts produced by popular wit often make use of people's names (as in January was a) And place names (such as take the Covas) To lock up content that tends to save a relationship with strange expression, a relationship that in most cases we do not have clear. Does there was a January famous for having little character? Did the pits are people desentendida of things?

  To solve such questions, the Linguistic Normalization Service asked our dear neighbor Alvaro Porto Dapena offered a lecture titled "The reason some of these with the proper name of person or place." For sure we will learn interesting things and a good time with this friend talk CEDES both know the words.

  Room of the cafeteria Auditorium

  December 28, 19:00

  Free entry