Domain name for identification purposes:
www.cederia.gal

www.turismo.cedeira.gal

To browse the web no need to provide us with your personal data.

Only collected information is necessary for:

• Personal information provided by you as your name, surnames, email, etc..

• Cookies and similar technologies. Fate of personal data

In compliance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 the European Parliament and the Council, do 27 April on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, inform that the personal data you provide us, They will be treated by Ana Bethlehem Gil Vázquez, the controller, que actúa no ámbito de xestión da web baixo a denominación de “Concello de Cedeira” con dirección a afectos de notificacións en Rúa Real nº 15, 15350 Cedeira, A Coruña, correo@cedeira.es

Como utilizamos os datos

O Concello de Cedeira só recolle aqueles datos que son necesarios para poder ofrecer os servizos desexados debidamente.

Con esta finalidade, os seus datos poderán ser utilizados para que podamos:

• Atención ao cidadán para consultas, dúbidas ou suxestións.

• Planificar e aplicar melloras que fagan as nosas ferramentas máis útiles e fáciles de manexar.

• Contactar con vostede en caso de incidencias.

Finalidade para a que se tratarán os teus datos

As finalidades dos devanditos ficheiros son necesarias e habituais: Utilizaranse para enviarche comunicacións municipais a condición de que autorizases a recepción do noso servizo. In any case, a túa autorización é revocable en calquera momento.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación do servizo.

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos legalmente permitidos e necesarios.

Formularios

O sitio web dispoñe de 1 tipo de formulario:

De contacto: o usuario ou participante poderá atopar formularios que facilitarán a comunicación con o Concello, para expor dúbidas, comentarios, solicitar información, etc…. . Este tratamento considerarase lexítimo por ser parte dunha dilixencia pre-contractual.

Encargados do tratamento

O Concello de Cedeira necesita o apoio de terceiros para poder ofrecer adecuadamente os seus servizos, cos cales celebrou os debidos acordos de confidencialidade e verificou que cumpren coas normativas españolas sobre protección de datos persoais.

Os datos fornecidos a estes terceiros non poderán ser utilizados para outros fins non autorizados polo titular dos datos. En cumprimento dos principios de información e transparencia, faise saber que estes terceiros son:

• 1&1: Internet España, S. L.U., empresa provedora da hospedaxe ou aloxamento web (aloxamento), atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Spain, Tomo 24.232, Libro 0, Folio 73, Sección 8, Folla M-435500, Inscrición 1, identificada co NIF B-85049435. En caso que desexes máis información sobre a súa política de privacidade ingresa a https:// www.1 and1.es/ terms- gtc/ terms- privacy/?

• WhatsApp: servizo de mensaxería para o envío de notificacións.Servizo ofrecido por WhatsApp Inc. Con domicilio en Attn: WhatsApp Copyright Agent 1601 Willow Road , Menlo Park, California 94025 ,Estados Unidos de América ip@whatsapp.com En caso que desexes máis información sobre a súa política de privacidade ingresa a https://www.whatsapp.com/legal/# privacy- policy

THE COUNCIL OF CEDEIRA not assume any responsibility, even indirectly or subsidiary, for damages of any kind arising from access, maintenance, use, quality, application, reliability and usefulness of contained, information, communications, reviews, demonstrations, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través do Portal do CONCELLO DE CEDEIRA. With everything, This falls within the administration section of the) Article 17 da Lei 34/2002, do 11 July, Services Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), since this administration regarding links provided on the Web, have no actual knowledge that the activity or information that refers or recommends is unlawful or the property or rights of a third party liable for compensation.

Uso de cookies

Este Sitio web utiliza cookies cando un Usuario navega polas súas páxinas. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario no Sitio web e permitirlle unha navegación máis fluída e personalizada. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para impedir a entrada destas, bloquealas ou, in your case, eliminalas. Para utilizar o Sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo Sitio web.