PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 1.1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES

A efectos do disposto no art. 133 da Lei 39/2015, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, publícase a proposta de modificación da ordenanza do IBI, para o seu coñecemento por parte da cidadanía así como para que teñan a posibilidade de trasladar a súas opinións e aportacións.

Pode consultar e descargar o texto da modificación na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do Imposto de bens inmobles (PDF)

IR Á LIGAZÓN Proposta de modificación da ordenanza 1.1 reguladora do Imposto de bens inmobles (WORD)

Pode acceder ao buzón de suxestións na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Buzón de suxestións