Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONVOCATORIA DE PERSOAL MUNICIPAL


VER PDF Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o posto de arquitecto/a tecnico/a – aparellador/a


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico/a – aparellador/a.


VER PDF Listaxe definitiva de admitido/as e excluídos/as e comisión seleccionadora para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Data de realización do primeiro exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado do primeiro exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado definitivo do primeiro exercicio (logo de resolver as alegacións presentadas) correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Resultado do segundo exercicio correspondente á formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Aprobación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como arquitecto/a técnico- aparellador/a.


VER PDF Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF listaxe definitiva de admitidos/as ao proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuacións definitivas da fase de concurso do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Data da realización da entrevista persoal para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Resultado da selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Resultado rectificado da selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Listaxe definitivo de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais para o servizo de axuda no fogar no Concello de Cedeira


VER PDF Decreto co nomeamento de asesor/a a petición da comisión seleccionadora para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Puntuacións do exame tipo test e da proba escrita de lingua galega: para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Exame tipo test correspondente á fase de oposición.


VER PDF Puntuacións trala consideración das alegacións presentadas


VER PDF Puntuacións fases de oposición e concurso para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Resultado final do proceso selectivo para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Resultado final con actualización dos méritos do proceso selectivo para a formación da bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como auxiliar de axuda no fogar.


VER PDF Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Listas definitivas de admitidos/as ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Puntuación obtida polos aspirantes relativa aos méritos e ao exame de lingua galega dentro do proceso de selección para a contratación laboral temporal de ata 4 peóns ao abeiro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais


VER PDF Corrección de erro nas listas provisionais e definitivas de admitidos/as para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral da deputación da coruña no Concello de Cedeira


VER PDF Decreto de enmenda da listaxe definitiva de admitidos/as para a selección de peóns ao abeiro do programa de integración laboral da Deputación da Coruña no Concello de Cedeira


VER PDF Anuncio co resultado final dos méritos logo das reclamacións efectuadas e convocatoria para as entrevistas do proceso de selección de 4 peóns para o Programa de Integración laboral (PEL) 2020 da Deputación da Coruña


VER PDF Anuncio de proposta de contratación de peóns dentro del Programa de Integración laboral (PEL) 2020 da Deputación da Coruña


VER PDF Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021.


VER PDF Puntuación totais da bolsa de traballo para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021


VER PDF Chamamento para a realización da fase de entrevista en proceso selectivo para formación de bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais temporais como AEDL 2021


VER PDF Listaxe provisional coas puntuacións finais do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021


VER PDF Listaxe definitiva coas puntuacións do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) 2021