Saneamento en Casal de María e Vila do Río

RESUMO DATOS LICITACIÓN

ESTADO: EN TRAMITACIÓN

IMPORTE PRESUPOSTO XERAL: 98.508,14 €

ADXUDICATARIO: Pendente

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: Pendente