Actuación de mellora de eficiencia enerxética e de protección do ambiente e do espazo natural, Iluminación paso peóns