saltar al contenido Saltar a la barra lateral izquierda Saltar a pie de página

El muro en la zona de Ribeira garantiza la seguridad de los peatones y da estabilidad a una corte municipal

Realizada en la pared ZONA BANCO garantizar la seguridad de PEDESTRIAN y la estabilidad en corte municipal ONE

As condicións meteorolóxicas estaban poñendo en perigo a seguridade das persoas e a estabilidade dunha pista municipal na zona da Ribeira, un feito que levou ao Concello a intervir para consolidar un talude situado a carón da calzada que xa viña dando algún problema. A obra, contratada á empresa Construcciones Rúa Floreal por 5.396 euros, consistiu na construción dun muro de hormigón duns 6,5 metros de longo co fin de conter un tramo da estrutura viaria cuxo trazado vai por debaixo da rasante.

A actuación finalizou hai uns días polo que quedou garantida tanto a circulacións de peóns como a conservación da calzada.