THE COUNCIL SIGNED YESTERDAY IN SANTIAGO THE CONVENTION FOR EXTENSION SCHOOL CHILDREN

The government Cedeira comes to signing the collaboration agreement with the Department of Social Policy for the extension of nursery school a reality to the course 2019-2020.
The event gathered yesterday morning in Santiago the holder of the Council, José Manuel Rey Varela, the manager of the Consortium Galician Services Equality and Welfare, Perfecto Rodriguez, and, by the City Council, Mayor, Pablo Moreda Gil, and the councilors of Education and Culture, Robustiano Labraña and María José Pérez Rodríguez, respectively.

O alcalde, ademais de valorar o acordo que acababa de asinar, adiantou que a idea que baralla a Xunta é sacar a licitación a obra ao longo do próximo mes de setembro e recordou así mesmo que se trata dun investimento de 141.337,70 euros, do que o Consorcio desembolsará 100.000, mentres que o montante restante corresponderalle ao Concello. As obras proxectadas permitirán aumentar a oferta do centro en 20 prazas, ao pasar de 58 (4 unidades) a 78 prazas (5 unidades), elevando a taxa de cobertura para nenos de 0 a 3 anos no municipio e paliando a lista de agarda de 21 nenos. Moreda Gil considerou que o acordo alcanzado coa Xunta “é un importante logro, cuxo éxito lle corresponde a todo o pobo, e que responde a unha necesidade moi demanda e que agora será moi ben recibida por pais con fillos menores de tres anos”.

The mayor recalled that especially parents, with a campaign of collecting signatures, they were able to mobilize the entire people in favor of a demand as just as necessary.

A obra consistirá na ocupación dun segundo edificio anexo ao actual e a adecuación das instalacións agora en uso ás condicións impostas desde o Consorcio. Así, no actual edificio construiranse un aseo de uso público, un despacho, unha sala de mestres e un segundo baño con cambiador incorporado. Na segunda edificación, a reforma dos 105 m2 pasa pola creación dunha aula para nenos de 2-3 anos, un aseo para cativos de tres, unha cociña con despensa de máis de quince metros cadrados, un distribuídor e un acceso á primeira planta.

These works will involve changes also outside the nursery school. Access current second building reconverterase in emergency exit, which envisages the construction of a new to get to the first floor of the same, as well as modify the window existing under the stairs and replace it by a door characteristics similar to those that already exist. The fact spend one to two outbuildings force to modify the access point to the plot, generating the construction of a new ramp and a horizontal platform in front of the building. These changes, translated in more leisure activities and the adaptation of closing perimeter.